نویسنده = تقی قورچی
تاثیر نوع فرآوری و سطح دانه کتان بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی و ایمنی گوساله‌های شیرخوار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 19-38

10.22069/ejrr.2020.17969.1749

مصطفی حسین آبادی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری


بررسی اثرات شکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری نژاد دالاق

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-54

10.22069/ejrr.2020.18412.1760

راحله رجبی علی آبادی؛ تقی قورچی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ عبدالحکیم توغدری؛ مختار مهاجر؛ رضا طهماسبی


تاثیر تنش حرارتی و محدودیت خوراک‌دهی در اواخر آبستنی بر قابلیت هضم و رفتار نشخوار در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 111-123

10.22069/ejrr.2019.16763.1694

سید محمد مهدی سیدالموسوی؛ تقی قورچی؛ عباسعلی ناصریان؛ سیده ساناز رمضانپور


اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 129-144

10.22069/ejrr.2019.16722.1691

محسن سمیعی زفرقندی؛ تقی قورچی؛ علی اسدی الموتی؛ فرزاد قنبری؛ مهدی دهقان بنادکی


اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-116

10.22069/ejrr.2017.13235.1550

محمد ناصحی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ مرتضی رضایی؛ تقی قورچی


تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 27-40

10.22069/ejrr.2017.13061.1540

حامد کشفی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ احمدرضا یزدانی؛ تقی قورچی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی