انتشار شماره چهارم سال 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

به اطلاع محققین گرامی می رساند که شماره چهارم سال 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان با ده مقاله علمی پژوهشی در زمینه تغذیه، فیزیولوزی، ژنتیک و مدیریت نشخوارکنندگان منتشر شد که در سایت نشریه قابل دسترس می باشد.