تعداد مقالات ارسال شده 878
تعداد مقالات رد شده 391
تعداد مقالات پذیرفته شده 379
درصد پذیرش %45
زمان پذیرش (روز)  کمتراز 60 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات  
زیر 10روز

ضریب تاثیر نشریه (Impact Factor) در سال  1401 : 0.063

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور :  ب

 

((به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات

تکراری، از این تاریخ نشریه از  نرم افزار مشابه یاب سیناوب استفاده می­ نماید)).

 

 توجه : فرم تعارض منافع و فایل تعهد نامه در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است.

 

لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-142 

ابر واژگان