تعداد مقالات ارسال شده 878
تعداد مقالات رد شده 391
تعداد مقالات پذیرفته شده 379
درصد پذیرش %45
زمان پذیرش (روز)  کمتراز 60 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات  
زیر 10روز

ضریب تاثیر نشریه (Impact Factor) در سال  1401 : 0.063

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور :  ب

 

((به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات

تکراری، از این تاریخ نشریه از  نرم افزار مشابه یاب سیناوب استفاده می­ نماید)).

 

 توجه : فرم تعارض منافع و فایل تعهد نامه در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است.

 

لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، فروردین 1403 

اثر برگ درخت کنار هندی (Ziziphus mauritiana) بر هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بزغاله‌های پرواری عدنی

صفحه 85-100

10.22069/ejrr.2023.21521.1909

محمود دشتی زاده؛ حسین خاج؛ امیرارسلان کمالی؛ سید ابوطالب صادقی؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ محمد هادی صادقی؛ محمد اسلام پناه


آنالیز بیوانفورماتیکی ژن‌های کاندید موثر بر چند قلوزایی و تولید شیر در بز

صفحه 101-118

10.22069/ejrr.2023.21636.1910

بهرام افضلی‌تلخک؛ محسن قلی زاده؛ سید حسن حافظیان؛ مهدی اسماعیلی فرد


ابر واژگان