انتشار شماره بهار 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

انتشار شماره بهار 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

شماره اول از دوره دوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان که محتوای 12 مقاله در 212 صفحه بود منتشر شد. این شماره حاوی مقالات در زمینه های تخصصی تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد، فیزیولوژی و مدیریت نشخوارکنندگان می باشد. این نشریه که دومین سال انتشار خود را شروع کرده است مورد استقبال خوب محققین علوم علوم دامی و دامپزشکی قرار گرفته است بطوریکه تعداد دریافت مقالات این نشریه از زمان انتشار تا دهم شهریور سال 93 تقریبا 17000 مورد بوده است.