اهداف و چشم انداز

ju چاپ و نشر نتایج تحقیقات و دستاوردهای پژوهشی در زمینه دامهای نشخوارکننده

ju فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در زمینه نشخوارکنندگان

ju کمک به پیشرفت و اعتلای دانش مبتنی در خصوص حیوانات نشخوارکننده

ju هدف گذاری در راستای دستیابی به نقشه جامع علمی کشور

(به روز شده در تاریخ 99/11/19)