اخبار و اعلانات

انتشار شماره چهارم سال 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

به اطلاع محققین گرامی می رساند که شماره چهارم سال 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان با ده مقاله علمی پژوهشی در زمینه تغذیه، فیزیولوزی، ژنتیک و مدیریت نشخوارکنندگان منتشر شد که در سایت نشریه قابل دسترس می باشد. 

مطالعه بیشتر

انتشار شماره سوم، پاییز 1393 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

به اطلاع کلیه محققین گرامی می رساند که شماره سوم سال 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان با مقالات در زمینه تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد و فیزیولوژی نشخوارکنندگان منتشر گردید. 

مطالعه بیشتر

انتشار شماره بهار 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

شماره اول از دوره دوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان که محتوای 12 مقاله در 212 صفحه بود منتشر شد. این شماره حاوی مقالات در زمینه های تخصصی تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد، فیزیولوژی و مدیریت نشخوارکنندگان می باشد. این نشریه که دومین سال انتشار خود را شروع کرده است مورد استقبال خوب محققین علوم علوم دامی و دامپزشکی قرار گرفته است بطوریکه تعداد دریافت مقالات این نشریه از زمان انتشار تا دهم شهریور سال 93 تقریبا 17000 مورد بوده است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره سوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

شماره سوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان منتشر شد. در این شماره هفت مقاله در زمینه های ژنتیک و اصلاح نژاد دام، تغذیه نشخوارکنندگان و فیزیولوژی گوسفند می باشد. 

مطالعه بیشتر

انتشار شماره دوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

به اطلاع محققین گرامی میرساند شماره دوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان مربوط به تابستان 1392 منتشر شد و متن قامل مقالات در سایت نشریه قابل دسترسی میباشد.

مطالعه بیشتر

انتشار اولین شماره نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

احتراما به اطلاع میرساند اولین شماره نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان منتشر شد و هم اکنون فایل مقالات این شماره از سایت مجله قابل دانلود می باشد.

مطالعه بیشتر