دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-194 
اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی

صفحه 1-22

الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ محسن دانش مسگران؛ عباسعلی ناصریان؛ سید علیرضا وکیلی


تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره

صفحه 51-68

فریبا فریور؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید حسنی؛ آشور محمد قره باش؛ مختار مهاجر


برآورد میزان پس روی ناشی از هم خونی بر صفات مرتبط با رشد بره های قره گل

صفحه 137-156

فاطمه بحری بیناباج؛ هادی فرجی آروق؛ محمد رکوعی؛ مجید جعفری؛ محمدرضا شیخلو