دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-142 
تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش‌پذیری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی

صفحه 57-70

10.22069/ejrr.2022.19950.1839

عبدالمنصور طهماسبی؛ سید علیرضا وکیلی؛ محسن دانش مسگران؛ مهرداد موحدنسب؛ محسن خواجه محمودی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی خصوصیات بیده پشم گوسفندان بلوچی و ایران بلک

صفحه 111-126

10.22069/ejrr.2022.20111.1846

ملیکا صمد پور؛ سعید حسنی؛ مجنبی آذری آهنی؛ فاطمه بحری بیناباج؛ علیرضا خان احمدی