دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مطالعه تاثیر مولتی اکت در تولید شیر، ترکیبات شیر، برخی فراسنجه های سلامت خون و تولید مثل گاوهای هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2024.21037.1886

آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ نفیسه خسروی الحسینی


اثر ریزپوشانی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب و مقاومت اکسیداتیو روغن ماهی و روغن آفتابگردان در مقایسه با مکمل های کلسیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2024.21522.1907

حامد خلیل وندی بهروزیار؛ بهزاد اسدنژاد؛ رسول پیرمحمدی


بررسی تأثیر سطوح مختلف کنسانتره به علوفه بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و ترکیب بافت لاشه بره-های نر پرواری افشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2023.21659.1912

زهرا محبوبی؛ محسن حاجی پور؛ مرتضی صالح پور


بررسی ارزش غذایی برون‌تنی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده بر پایه یونجه تازه خرد شده در دو سطح ماده خشک و پروتئین خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2023.21758.1918

فروغ بدوی؛ امید دیانی؛ علیرضا آقاشاهی؛ محمد مهدی شریفی حسینی


پیش‌بینی تولید شیر گاو هلشتاین با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2024.21843.1921

رشید صفری؛ محمدرضا شیخلو؛ محمد اسماعیل پور؛ حامد جعفرزاده؛ عاطفه شیخعلی پور


استفاده از گیاهان دارویی در جیره میش‌های شیرده نژاد رومن و تأثیر آن بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر شیرخوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2023.21861.1922

وحیدالله چرخی؛ فردین هژبری؛ هادی حجاریان