دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر سطوح مختلف میوه بلوط بر ساختار جمعیت و تنوع ژنتیک باکتریایی محتوی شکمبه با استفاده از تکنیک PCR-SSCP در بز مرخز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2023.19667.1816

بدری امیری؛ عثمان عزیزی؛ جلال رستم زاده


اثر روش‌های فرآوری دانه جو و منابع نیتروژن غیر‌پروتئینی جیره غذایی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه در بره‌های پرواری نژاد افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2022.20178.1848

بهمن قربانی؛ یداله چاشنی دل؛ اسدا... تیموری یانسری؛ عبدالحکیم توغدری


بررسی شناسایی فرم‏های مختلف آللی ژن میوستاتین و بررسی صفات بیومتری وزن بدن و لاشه اندازه‌گیری شده با اولتراسوند در گوسفند کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2022.20354.1853

فاطمه رایجی یانسری؛ سعید حسنی؛ مجتبی نجفی


خصوصیات‌سیلویی، تخمیرپذیری، قابلیت هضم، انرژی و پروتئین قابل متابولیسم سیلاژ علوفه سه رقم جدید آمارانت (Amaranthus hypochondriacus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2023.20396.1856

امیررضا صفائی؛ علیرضا آقاشاهی؛ محمدتقی فیض بخش


تاثیر مکمل‌سازی برخی عناصر کم‌نیاز بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی، آنزیمی، آنتی-اکسیدانی، هورمونی و خون‌شناسی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2022.20590.1863

محمدحسین موذنی زاده؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ کامران رضا یزدی


اثر کاه کلزای فرآوری شده با اوره بر قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر دالاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2022.20596.1864

فریبا فریور؛ یوسف مصطفی لو؛ اشور محمد قره باش؛ علیرضا خان احمدی


تأثیر جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه و هیستوموفومتری روده بره‌های پرواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2023.20766.1869

سعید صفری؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی؛ نادر گودرزی


تأثیر فرآوری فیزیکی سیلاژ و سطوح الیاف غیر علوفه‌ای بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذّی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و رفتار مصرف خوراک گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22069/ejrr.2023.20798.1875

هانیه خالویی؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ امید دیانی؛ کاظم جعفری نعیمی