دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثرات مصرف سطوح مختلف لیزو‌فسفولیپید بر عمکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، صفات کمی وکیفی لاشه، فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی در بره‌های پرواری نر آمیخته‌های زل و افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.19851.1831

یداله چاشنی دل؛ مریم فرهمندپور؛ اسدا... تیموری یانسری؛ محمد کاظمی فرد


اثر تغذیه سطوح مختلف تخم‌مرغ کامل ضایعاتی بر مصرف خوراک، گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفندان نر کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.19857.1832

زهرا تقی پور؛ رضا طهماسبی؛ امید دیانی؛ امین خضری؛ زهره حاج علیزاده


تأثیر نوع منبع کربوهیدراتی بر تخمیر شکمبه ای و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره حاوی اوره آهسته‌رهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.19926.1837

مسلم زمانی؛ حسین جهانی عزیزآبادی؛ عثمان عزیزی؛ صمد مزارعی


تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش‌پذیری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.19950.1839

عبدالمنصور طهماسبی؛ سید علیرضا وکیلی؛ محسن دانش مسگران؛ مهرداد موحدنسب؛ محسن خواجه محمودی؛ ملیکا حامدی


اثر تجویز مکمل ید بر عملکرد رشد، فراسنجه های تولید مثلی و هورمونهای تیروئیدی گوسفندان داشتی در برخی مناطق استان مرکزی، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.20019.1843

علیرضا طالبیان مسعودی؛ آزاده میرشمس الهی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی خصوصیات بیده پشم گوسفندان بلوچی و ایران بلک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.20111.1846

سعید حسنی؛ ملیکا صمد پور؛ مجنبی آذری آهنی؛ فاطمه بحری بیناباج؛ علیرضا خان احمدی


اثر سطوح مختلف عنصر روی بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای، ابقاء نیتروژون و پروتوزوای شکمبه‌ای بره‌های نر مهربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22069/ejrr.2022.20309.1852

خلیل زابلی؛ مهبد مهرادکیا؛ حسن علی عربی