دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر مصرف سطوح مختلف پودر آب پنیر در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری‌ آمیخته‌ زل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2022.19975.1841

یداله چاشنی دل؛ محمد حسن پور؛ اسدا... تیموری یانسری؛ زربخت انصاری پیرسرایی


ارزیابی اقتصادی عملکرد تولید مثلی و تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین و مونت‌بلیارد و آمیخته های آن ها در شرایط نیمه گرمسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2023.20572.1862

غلامعلی هلاکو؛ عبدا... کاویان؛ رضا کمالی؛ کریم نوبری


تأثیر افزودن روغن بذر گل مغربی به رقیق‌کننده انجمادی بر پایه تریس بر کیفیت اسپرم قوچ رومانوف پس از انجماد و یخ‌گشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2022.20717.1867

روح الله مستانی؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید حسنی؛ محسن شرفی؛ عظیم قاسم نژاد


بررسی اثر تفاوت آنیون-کاتیون جیره و نژاد بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی در بره‌های لری بختیاری و آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2023.20756.1868

آرزو ایمان پور؛ مهدی گنج خانلو؛ احمدرضا علی پور؛ ابولفضل زالی؛ محمد مرادی شهربابک


تاثیر برخی از ریز مغذی ها در دوره انتقال گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2023.21129.1889

عبدالمنصور طهماسبی؛ اسماعیل حسینی؛ عباسعلی ناصریان؛ محسن دانش مسگران


اثر تغذیه پروبیوتیک‌های Bacillus coagulans و Bacillus subtilis بر عملکرد رشد، سلامت و برخی فراسنجه‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2023.21163.1890

امید بوذری؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی


ارزش تغذیه‌ای خوراک کامل سیلو شده بر پایه چغندر و ذرت علوفه‌ای در تغذیه گوسفندان شال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2023.21281.1893

حسن فضائلی


بهبود کارایی برنامه دابل آوسینک با استفاده از مکمل پروژسترونی در گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/ejrr.2023.21468.1903

مهدی انصاری؛ محمدعلی اسلامی؛ مهدی پورحمداله