دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیرافزودنی باکتریایی و اسید استیک برترکیبات شیمیایی، فراسنجه های تخمیر و قابلیت هضم سیلاژ تفاله گوجه فرنگی و کدو آجیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22069/ejrr.2023.21426.1902

اسماعیل گنجی جامه شوران؛ جواد بیات ;کوهسار؛ ابوالقاسم سراج؛ ندا فرزین؛ سونا آخوندنژاد


تأثیر مکمل سازی هم‌زمان عناصر روی، مس و منگنز بر انجماد پذیری منی قوچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22069/ejrr.2023.21500.1905

صونا زرگری؛ آرمین توحیدی؛ کامران رضا یزدی


بررسی عملکرد تولید علوفه کینوآ (Chenopodium quinoa willd.) و تعیین گوارش‌پذیری آن به‌صورت خشک‌ و سیلاژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22069/ejrr.2023.21515.1906

پیروز شاکری؛ علیرضا آقاشاهی؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ امیرعلی شاکری


بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن‎های کاندیدا BMPR1B و GDF9 میش‎های مغانی، افشاری و بلوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22069/ejrr.2023.21516.1908

رضا توحیدی؛ علی جوادمنش؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ کمال قاسمی بزدی


اثر برگ درخت کنار هندی (Ziziphus mauritiana) بر هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بزغاله‌های پرواری عدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22069/ejrr.2023.21521.1909

محمود دشتی زاده؛ حسین خاج؛ امیرارسلان کمالی؛ سید ابوطالب صادقی؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ محمد هادی صادقی؛ محمد اسلام پناه


آنالیز بیوانفورماتیکی ژن‌های کاندید موثر بر چند قلوزایی و تولید شیر در بز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22069/ejrr.2023.21636.1910

بهرام افضلی‌تلخک؛ محسن قلی زاده؛ سید حسن حافظیان؛ مهدی اسماعیلی فرد