دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-120 
تاثیر عوامل مادری بر رشد، شاخص‌های رشد اسکلتی و پروتئین تام سرم خون گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صفحه 49-64

10.22069/ejrr.2021.19466.1807

میترا آقاخانی؛ امیر داور فروزنده شهرکی؛ سید نورالدین طباطبایی؛ مجید طغیانی؛ حسن رفیعی