دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-152 
7. مقایسه بین‌المللی اقتصاد تولید شیر در گله‌های هلشتاین اصفهان

صفحه 107-120

10.22069/ejrr.2021.18721.1776

لیلا اشرفی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ تورستن همه