دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-171 
اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل

صفحه 131-146

10.22069/ejrr.2016.3087

صفورا شه روان؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ سید مسعود حسینی؛ رحمت اله سمیعی


اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین

صفحه 147-171

10.22069/ejrr.2016.3088

حسین دقیق کیا؛ حسن بدرقه؛ غلامعلی مقدم؛ صادق علیجانی؛ ابوذر نجفی