موضوعات = ژنتیک و اصلاح نژاد-کمی
تعداد مقالات: 54
52. برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-128

آذر راشدی ده صحرایی؛ جمال فیاضی؛ محمود وطن خواه؛ محمد تقی بیگی نصیری


53. تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-30

محمد حسین خالقی؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ همایون فرهنگ فر؛ علیرضا إقبال