دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-120 
زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی

صفحه 19-32

10.22069/ejrr.2019.14819.1624

مهدی خجسته کی؛ محمد یگانه پرست؛ علیرضا جعفری اروری؛ نادر اسدزاده؛ محمد خاکی


تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد

صفحه 91-104

10.22069/ejrr.2018.15803.1659

امین‌اله پورملکشاهی؛ فرشید فتاح نیا؛ هوشنگ جعفری؛ آرش آذرفر؛ صیفعلی ورمقانی؛ گلناز تأسلی