نویسنده = محمود وطن خواه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-156

محمود وطن خواه؛ محمد علی طالبی


2. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 157-176

کیان پهلوان افشار؛ مختار علی عباسی؛ مهدی امین افشار؛ محمود وطن خواه؛ حسن صادقی پناه


3. بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 65-78

آذر راشدی ده صحرایی؛ جمال فیاضی؛ محمود وطن خواه


4. برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-128

آذر راشدی ده صحرایی؛ جمال فیاضی؛ محمود وطن خواه؛ محمد تقی بیگی نصیری