نویسنده = شهریار کارگر
اثر تغذیه طولانی مدت شیر انتقالی بر مصرف مواد مغذی ، رفتار مصرف خوراک و الگوی نشخوار گوساله‏های شیرخوار هلشتاین

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 103-118

10.22069/ejrr.2022.19742.1825

مالک بهادری مقدم؛ شهریار کارگر؛ علیرضا محمودی؛ حجت فروغی؛ میثم کنعانی؛ گلناز تاسلی


اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22069/ejrr.2017.12144.1496

بهزاد اخلاقی؛ غلام رضا قربانی؛ مسعود علیخانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفید مزگی


اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 87-102

ایمانه صدرارحامی؛ غلام رضا قربانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفید مزگی؛ نیما نادری