کلیدواژه‌ها = گاوهای هلشتاین ایران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 151-164

محسن دادار؛ محمد علی ادریس؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد رکوعی


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 109-126

علیرضا شهدادی؛ سعید حسنی؛ داوود علی ساقی؛ مجتبی آهنی آذری؛ علیرضا اقبال؛ عطیه رحیمی