تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 استاد

چکیده

از تولید صنعتی فرآورده‌های انار شامل آب، رب و کنسانتره مقادیر قابل توجهی تفاله دانه انار به صورت ضایعات باقی می‌ماند که حاوی مقدار مناسبی چربی و پروتئین می‌باشد، بدین منظور در این تحقیق از تفاله دانه انار سیلو شده با و بدون اوره در جیره بزهای آمیخته خراسان جنوبی استفاده شد و تاثیر آن بر رشد و افزایش وزن، اجزاء مختلف لاشه، صفات موثر بر کیفیت لاشه و متابولیت‌های خونی مورد بررسی قرار گرفت. وزن لاشه گرم و سرد در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌دار آماری نداشت اما افت لاشه بطور معنی‌داری در تیمارهای حاوی سیلوی تفاله دانه انار کاهش یافت (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات