تأثیر اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای تیمار شده با اسید هیدروکلریدریک روی موثر بودن فیزیکی، مصرف، قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیا علمی و معاون دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانش آموخته کشاورزی از دانشگاه مازندران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات اندازه ذرات یونجه و تیمار کنجاله کانولا با اسید هیدروکلریک (با خلوص 38 درصد و در سطح 5 درصد) روی مؤثر بودن فیزیکی، مصرف خوراک، قابلیت هضم ظاهری در کل لوله گوارشی مواد مغذی جیره و رفتار جویدن در گوسفند زل اجرا شد. چهار رأس گوسفند دارای فیستولای شکمبه ای با جیره کاملاً مخلوط (TMR) تغذیه شدند. جیره های آزمایشی شامل موارد زیر بودند: 1) کنجالۀ کانولای تیمار شده و یونجۀ بلند 2) کنجالۀ کانولای تیمار شده و پودر یونجه 3) کنجالۀ کانولای تیمار نشده و یونجۀ بلند 4) کنجالۀ کانولای تیمار نشده و پودر یونجه. داده‌های به دست آمده از آزمایش در قالب طرح مربع لاتین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. توزیع اندازه ذرات ماده خشک به وسیلۀ سیستم جدا کننده ذرات پنسیلوانیا (PSPS) تعیین شد و برای تقسیم بندی اجزاء خوراکی و جیرۀ کاملاً مخلوط به صورت ذرات بلند (بزرگتر از 19 میلی متر)، متوسط (بین 19 و 8 میلی متر) و کوچک (بین 8 و 18/1 میلی متر) مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج آزمایش، کاهش اندازه ذرات، مصرف روزانه الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) را افزایش (05/0< P)، و درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی مؤثر فیزیکی (peNDF) را کاهش داد (05/0 < P)، در حالی که تیمار کنجاله کانولا اثری روی آن ها نداشت (05/0 > P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of alfalfa particle size and Canola meal treated with hydrochloric acid on physically effectiveness, intake, digestibility and chewing behavior in Zel sheep