نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - مقالات آماده انتشار