نویسنده = فردین هژبری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازة ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-82

سیروس فراستی؛ فردین هژبری؛ محمد مهدی معینی؛ حسن فضائلی


4. اثرات جایگزینی دانه سویای برشته‌ شده با دانه کلزای برشته ‌شده در جیره گاوهای شیرده بر عملکرد تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 167-188

حمید رضا اسماعیلی؛ فردین هژبری؛ محمد مهدی معینی؛ هادی حجاریان