دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-212 
4. استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران

صفحه 51-66

مجید مهدوی کلاته نو؛ نور محمد تربتی نژاد؛ سعید زره داران؛ فرید مسلمی پور؛ رحمت سمیعی


9. بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای

صفحه 151-164

محسن دادار؛ محمد علی ادریس؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد رکوعی