تعداد مقالات: 288
152. پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 79-90

یحیی حسن پور؛ یوسف جعفری آهنگری؛ امیر اخلاقی


153. مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-96

مجتبی زاهدی فر؛ حسن فضائلی؛ ابوالفضل عباسی؛ ناصر تیمور نژاد


158. تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-110

مرجان ازغندی؛ مجتبی طهمورث پور


160. تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 95-108

ساناز عباسی امین آبادی؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ علیرضا خان احمدی؛ رضا اشکانی فر


161. اثر دانه سویای برشته در مقایسه با کنجاله سویای لیگنوسولفاته بر عملکرد گاوهای هلشتاین شیرده

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-116

حسن رفیعی یارندی؛ غلامرضا قربانی؛ مسعود علیخانی؛ علی صادقی


162. تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-112

10.22069/ejrr.2016.3085

رضا راه چمنی؛ اعظم پورعارفی؛ فرزاد قنبری؛ آشورمحمد قره باش


166. تاثیر روش فرآوری، زمان بخارهی و تنظیم فاصله غلطک بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 103-126

خلیل صفائی؛ غلام رضا قربانی؛ مسعود علیخانی؛ علی صادقی سفید مزگی؛ ون ژو یانگ؛ فاضل محمدی


167. تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-132

10.22069/ejrr.2016.3230

وحیده رزم آذر؛ نور محمد تربتی نژاد؛ جمال سیف دواتی؛ سعید زره داران


169. بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 119-132

10.22069/ejrr.2016.11799.1480

امیرحسین جعفری دره در؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ علی ریاحی مدوار


173. بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-100

10.22069/ejrr.2018.14278.1603

جواد حبیبی زاد؛ مهرداد معمار؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مصطفی محقق دولت ابادی


174. اثرات سطوح مختلف قند رافینوز و رقیق‌کننده‌های مختلف بر خصوصیات منی قوچ دالاق پس از انجماد و یخ‌گشایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-100

10.22069/ejrr.2018.13966.1583

سولماز پهم‌لی؛ یوسف مصطفی لو؛ فرید مسلمی پور؛ آشور محمد قره باش


175. مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-100

10.22069/ejrr.2018.13512.1561

کریم نوبری؛ حسن بانه؛ سعید اسماعیل خانیان؛ کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ رحمت سمیعی