کلیدواژه‌ها = صفات لاشه
بررسی تغذیه محتویات شکمبه گاو و گوسفند بر عملکرد رشد، صفات کمی و کیفی لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری دالاق

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejrr.2021.17413.1723

حمیدرضا گلوی؛ یداله چاشنی دل؛ اسدا... تیموری یانسری؛ زربخت انصاری؛ بهرام شهره


بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 17-30

10.22069/ejrr.2018.10018.1412

مهدی عباسی فیروزجایی؛ حسن مهربانی یگانه؛ حسین مرادی شهر بابک؛ رسول خدابخش زاده


تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 77-91

سید جلال مدرسی؛ رضا ولی زاده؛ محسن دانش مسگران؛ محمد حسن فتحی نسری