کلیدواژه‌ها = عملکرد رشد
بررسی تأثیر سطوح مختلف کنسانتره به علوفه بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و ترکیب بافت لاشه بره-های نر پرواری افشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2023.21659.1912

زهرا محبوبی؛ محسن حاجی پور؛ مرتضی صالح پور


اثر برگ درخت کنار هندی (Ziziphus mauritiana) بر هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بزغاله‌های پرواری عدنی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 85-100

10.22069/ejrr.2023.21521.1909

محمود دشتی زاده؛ حسین خاج؛ امیرارسلان کمالی؛ سید ابوطالب صادقی؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ محمد هادی صادقی؛ محمد اسلام پناه


بررسی سطوح مختلف آغوز مصرفی بر عملکرد رشد، ایمونوگلوبین و فراسنجه های اسکلتی بزغاله های نژاد مورسیانو گرانادینا

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 93-104

10.22069/ejrr.2022.19940.1838

محمد حیدری؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ فرهنگ فاتحی؛ محمد مهدی معینی


بررسی تغذیه محتویات شکمبه گاو و گوسفند بر عملکرد رشد، صفات کمی و کیفی لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری دالاق

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejrr.2021.17413.1723

حمیدرضا گلوی؛ یداله چاشنی دل؛ اسدا... تیموری یانسری؛ زربخت انصاری؛ بهرام شهره


بررسی اثرات کروم -متیونین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و سلامت گوساله‌های شیرخوار هلشتاین تحت استرس گرمایی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 109-124

10.22069/ejrr.2020.17667.1735

صیاد سیف زاده؛ جمال سیف دواتی؛ محمود صحرایی؛ وحیده رزم آذر؛ فاطمه بهکش نوشهری


اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 23-44

10.22069/ejrr.2017.12160.1497

نسرین مهرداد؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ محمد خوروش