کلیدواژه‌ها = گاو شیری
تعداد مقالات: 38
مقایسه بین‌المللی اقتصاد تولید شیر در گله‌های هلشتاین اصفهان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-120

10.22069/ejrr.2021.18721.1776

لیلا اشرفی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ تورستن همه


فراتحلیل ارتباط چندشکلی ژن‌های DGAT1 و لپتین با برخی صفات کمی و کیفی تولید شیر در گاوهای شیری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-36

10.22069/ejrr.2021.18192.1756

مرجان قربانی؛ محمدحسین مرادی؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ مهدی میرزائی


اثر بتائین محافظت شده تولیدی و غیر محافظت شده بر روی فراسنجه های پلاسمایی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-82

10.22069/ejrr.2020.18428.1762

مهراب کریمی پور؛ مهدی گنج خانلو؛ ابولفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی


تعیین کارایی وعوامل مؤثر برعمربهینه گله در گاوهای شیری با مدل تحلیل پوششی داده ها وبرنامه ریزی پویا

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 79-94

10.22069/ejrr.2020.17692.1738

رضا سید شریفی؛ زینب رشتبری؛ نعمت هدایت اوریق؛ علیرضا عبدپور؛ جمال سیف دواتی


روش های کارآمد برآورد ارزش اصلاحی ژنومی و مکان یابی QTNها در راهبردهای به نژادی گاو شیری

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 39-56

10.22069/ejrr.2020.17367.1719

حسین عبداللهی؛ غلامرضا داشاب؛ محمد رکوعی؛ مهدی سرگلزایی


اثر متقابل منابع غله و علوفه جیره بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 73-90

10.22069/ejrr.2020.17473.1731

مرتضی نعمتی؛ فرزاد هاشم زاده؛ غلامرضا قربانی؛ ابراهیم قاسمی؛ محمد خوروش؛ مهدی میرزائی؛ مصطفی نظری دولت آبادی؛ مجید سواری


تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 77-88

10.22069/ejrr.2018.15004.1635

امیرحسین نصیری؛ آرمین توحیدی؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ مهدی دهقان بنادکی


بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-11

10.22069/ejrr.2018.14166.1598

جمال ستاروند؛ رضا سید شریفی؛ آزاده بوستان؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی


مدل‏سازی ریاضی برهمکنش هورمون‌ها و متابولیت‌ها در گامه تعادل منفی انرژی گاو‌های شیری

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-44

10.22069/ejrr.2018.15089.1640

محمد حسن ناطق احمدی؛ مصطفی قادری؛ مجتبی کافی؛ مهدی قنبری؛ فرهاد صمدیان؛ علی حقدل


تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-16

10.22069/ejrr.2018.14873.1630

علی رضائی رودباری؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ کامران رضا یزدی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ فرج الله ادیب هاشمی


تاثیر جایگاه فری استال بر میزان شیوع لنگش و شمار سلول بدنی شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 35-46

10.22069/ejrr.2018.14318.1604

فریبا فریور؛ حمید حاجی زاده؛ فرزاد قنبری؛ اشور محمد قره باش


اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 41-56

10.22069/ejrr.2017.13524.1562

مجید سواری؛ محمد خوروش؛ حمید امانلو؛ غلامرضا قربانی؛ ابراهیم قاسمی؛ مهدی میرزائی؛ فاضل محمدی


امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 69-86

10.22069/ejrr.2017.13707.1570

هوشنگ دهقان زاده؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مصطفی قادری زفره ای؛ حسن توکلی؛ سعید اسماعیل خانیان


اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22069/ejrr.2017.12144.1496

بهزاد اخلاقی؛ غلام رضا قربانی؛ مسعود علیخانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفید مزگی


بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 45-62

10.22069/ejrr.2017.12200.1499

رضا سید شریفی؛ سهیلا نور محمدی؛ آزاده بوستان؛ حسین محب الدینی؛ جمال سیف دواتی


ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 131-150

10.22069/ejrr.2017.12577.1513

سید محمود نصراللهی؛ ابولفضل زالی؛ غلامرضا قربانی


الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 171-191

10.22069/ejrr.2017.11827.1482

ابولفضل زالی؛ سیدمحمود نصراللهی؛ غلامرضا قربانی؛ محمد مرادی