نویسنده = یداله چاشنی دل
تأثیر پاستوریزاسیون آغوز بر جذب ایمونوگلوبین‌ها و فراسنجه‌های خون بره‌های نر تازه متولد شده زل

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-82

10.22069/ejrr.2022.19654.1815

فرید مسلمی پور؛ سید سعید سجودیان؛ آشور محمد قره باش؛ یداله چاشنی دل


بررسی تغذیه محتویات شکمبه گاو و گوسفند بر عملکرد رشد، صفات کمی و کیفی لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری دالاق

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejrr.2021.17413.1723

حمیدرضا گلوی؛ یداله چاشنی دل؛ اسدا... تیموری یانسری؛ زربخت انصاری؛ بهرام شهره


تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-111

10.22069/ejrr.2018.14656.1619

راضیه نوری؛ یداله چاشنی دل؛ غلامرضا قربانی؛ اسدا... تیموری یانسری؛ امیرحسین مهدوی


اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 23-44

10.22069/ejrr.2017.12160.1497

نسرین مهرداد؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ محمد خوروش