نویسنده = آرمین توحیدی
مطالعه تاثیر مولتی اکت در تولید شیر، ترکیبات شیر، برخی فراسنجه های سلامت خون و تولید مثل گاوهای هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2024.21037.1886

آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ نفیسه خسروی الحسینی


تأثیر مکمل سازی هم‌زمان عناصر روی، مس و منگنز بر انجماد پذیری منی قوچ

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 35-50

10.22069/ejrr.2023.21500.1905

صونا زرگری؛ آرمین توحیدی؛ کامران رضا یزدی


پوشینه‌دارسازی گلوکز و ارزیابی اثر آن بر مصرف ماده خشک و تولید شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 31-46

10.22069/ejrr.2022.19801.1827

رضا کریمی؛ آرمین توحیدی؛ مهدی گنج خانلو؛ سپیده خویی؛ حمید قاسم زاده نوا


تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 77-88

10.22069/ejrr.2018.15004.1635

امیرحسین نصیری؛ آرمین توحیدی؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ مهدی دهقان بنادکی


تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-16

10.22069/ejrr.2018.14873.1630

علی رضائی رودباری؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ کامران رضا یزدی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ فرج الله ادیب هاشمی


تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 39-57

علی رضایی رودباری؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ کامران رضایزدی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار


مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 69-94

هدی جواهری بارفروشی؛ آرمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی؛ مهدی گنج خانلو