نویسنده = آرش آذرفر
تعداد مقالات: 4
1. اثر یونجه در جیره آغازین بر عملکرد گوساله های شیرخوار تغذیه شده با الگوی شیردهی کاهشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 109-120

10.22069/ejrr.2020.18418.1761

حسین امیدی میرزایی؛ حسن رفیعی؛ محسن دادار؛ مهدی میرزائی؛ آرش آذرفر


2. تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-104

10.22069/ejrr.2018.15803.1659

امین‌اله پورملکشاهی؛ فرشید فتاح نیا؛ هوشنگ جعفری؛ آرش آذرفر؛ صیفعلی ورمقانی؛ گلناز تأسلی


3. مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 55-72

10.22069/ejrr.2017.11124.1462

فرانک دوستی؛ تقی قورچی؛ بهروز دستار؛ آرش آذرفر؛ اصغر سپهوند