نویسنده = خلیل میرزاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 179-194

پروین صارمی نژاد؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ محمد بوجارپور


2. بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-56

محمدجواد خلیفه؛ طاهره محمدآبادی؛ مرتضی چاجی؛ سمیه سالاری؛ خلیل میرزاده