نویسنده = عباسعلی ناصریان
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-32

مرتضی کردی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ عبدالمنصور طهماسبی