نویسنده = علی جوادمنش
بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن‎های کاندیدا BMPR1B و GDF9 میش‎های مغانی، افشاری و بلوچی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-84

10.22069/ejrr.2023.21516.1908

رضا توحیدی؛ علی جوادمنش؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ کمال قاسمی بزدی


فراتحلیل مطالعات پویش ژنومی برای صفت نمره سلول‌های بدنی در گاوهای شیری

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 39-58

10.22069/ejrr.2021.19036.1787

سمیه بخشعلی زاده؛ سعید زره داران؛ علی جوادمنش