نویسنده = حمید امانلو
تعداد مقالات: 5
2. اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-56

10.22069/ejrr.2017.13524.1562

مجید سواری؛ محمد خوروش؛ حمید امانلو؛ غلامرضا قربانی؛ ابراهیم قاسمی؛ مهدی میرزائی؛ فاضل محمدی


3. تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-28

10.22069/ejrr.2017.13084.1543

امیر اکبری افجانی؛ حمید امانلو؛ :ابوالفضل زالی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی گنج خانلو


4. اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-52

غلام رضا نوری؛ حمید امانلو؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ حمیدرضا میرزایی