نویسنده = پیروز شاکری
بررسی عملکرد تولید علوفه کینوآ (Chenopodium quinoa willd.) و تعیین گوارش‌پذیری آن به‌صورت خشک‌ و سیلاژ

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68

10.22069/ejrr.2023.21515.1906

پیروز شاکری؛ علیرضا آقاشاهی؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ امیرعلی شاکری


تعیین ارزش تغذیه‌ای، تخمیرپذیری و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای بقایای زراعی دو واریته کینوآ

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-96

10.22069/ejrr.2019.16437.1684

پیروز شاکری؛ امید دیانی؛ محمد اسدی کرم؛ حمید نجفی نژاد؛ علیرضا آقاشاهی


تاثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم جیره آغازین، بر رشد گوساله‌های شیری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 69-86

حسین شیاسی؛ امیر داور فروزنده شهرکی؛ پیروز شاکری