نویسنده = Abbasali Naserian
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر تنش حرارتی و محدودیت خوراک‌دهی در اواخر آبستنی بر قابلیت هضم و رفتار نشخوار در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 111-123

10.22069/ejrr.2019.16763.1694

سید محمد مهدی سیدالموسوی؛ تقی قورچی؛ عباسعلی ناصریان؛ سیده ساناز رمضانپور


2. تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-75

10.22069/ejrr.2019.16990.1702

سمانه قاسمی؛ مهدی بهگر؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان


8. تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-118

10.22069/ejrr.2017.11770.1479

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


9. تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-92

10.22069/ejrr.2017.11205.1468

عبدالمنصور طهماسبی؛ مهناز احمدی همدانی؛ عباسعلی ناصریان؛ یوسف جعفری آهنگری


10. ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20

10.22069/ejrr.2016.3080

عباس افقهی زاده؛ محمدهادی اعظمی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمدحسن فتحی نسری


11. اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-22

الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ محسن دانش مسگران؛ عباسعلی ناصریان؛ سید علیرضا وکیلی