نویسنده = علیرضا آقاشاهی
بررسی ارزش غذایی برون‌تنی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده بر پایه یونجه تازه خرد شده در دو سطح ماده خشک و پروتئین خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22069/ejrr.2023.21758.1918

فروغ بدوی؛ امید دیانی؛ علیرضا آقاشاهی؛ محمد مهدی شریفی حسینی


بررسی عملکرد تولید علوفه کینوآ (Chenopodium quinoa willd.) و تعیین گوارش‌پذیری آن به‌صورت خشک‌ و سیلاژ

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68

10.22069/ejrr.2023.21515.1906

پیروز شاکری؛ علیرضا آقاشاهی؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ امیرعلی شاکری


تعیین ارزش تغذیه‌ای، تخمیرپذیری و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای بقایای زراعی دو واریته کینوآ

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-96

10.22069/ejrr.2019.16437.1684

پیروز شاکری؛ امید دیانی؛ محمد اسدی کرم؛ حمید نجفی نژاد؛ علیرضا آقاشاهی