نویسنده = عبدالحکیم توغدری
تاثیر نوع فرآوری و سطح دانه کتان بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی و ایمنی گوساله‌های شیرخوار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 19-38

10.22069/ejrr.2020.17969.1749

مصطفی حسین آبادی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری


بررسی اثرات شکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری نژاد دالاق

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-54

10.22069/ejrr.2020.18412.1760

راحله رجبی علی آبادی؛ تقی قورچی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ عبدالحکیم توغدری؛ مختار مهاجر؛ رضا طهماسبی