دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-204 
2. تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل

صفحه 25-42

سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ مختار علی عباسی؛ محمد مهدی شریعتی؛ داوود علی ساقی


5. تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه

صفحه 91-118

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


6. بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

صفحه 119-132

امیرحسین جعفری دره در؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ علی ریاحی مدوار