تعداد مقالات: 248
226. تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع فرآوری جو بر تغییر جمعیت نسبی میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-192

عبدالحکیم توغدری؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ آشورمحمد قره باش


227. بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 117-128

خدیجه انصاری؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


230. اثر روش‌های مختلف یخ گشایی بر فراسنجه های اسپرم منجمد قوچ قزل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 117-132

حسین دقیق کیا؛ صدیقه وطن خواه؛ مرضیه ابراهیمی؛ غلامعلی مقدم


231. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 143-156

بهاره طاهری؛ سیما ساور سفلی؛ بهاءالدین عالم زاده؛ محمدرضا مشایخی


234. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 165-182

ابوالقاسم لواف؛ بهزاد همتی؛ طرلان فرهوش


235. مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 175-194

حمزه سلطانعلی؛ باقر عمادی؛ عباس روحانی؛ مهدی خجسته پور


236. تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-176

حسین نعیمی پور؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی


239. الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 171-191

ابولفضل زالی؛ سیدمحمود نصراللهی؛ غلامرضا قربانی؛ محمد مرادی


240. اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-204

سید محمد رضا هاشمی؛ مجید هاشمی؛ مظاهر صفدریان


241. صحت روش‌های مختلف بیزی در ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای با معماری ژنتیکی متفاوت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-143

حسین بزی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رکوعی


242. مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 145-152

فاطمه محمدی‌نژاد؛ محمدرضا محمد آبادی؛ ارسلان برازنده؛ مسعود اسدی فوزی


243. اثر استفاده از لسیتین سویا در رقیق کننده و افزودن آلبومین سرم گاوی بر باروری منی گاو در شرایط نگهداری مختلف

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-154

عاطفه تقوی چمازکتی؛ فرید مسلمی پور؛ یوسف مصطفی لو؛ فرزاد قنبری


244. تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-146

سعید رضا اصغری؛ یوسف جعفری آهنگری؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ امیر اخلاقی


245. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 157-176

کیان پهلوان افشار؛ مختار علی عباسی؛ مهدی امین افشار؛ محمود وطن خواه؛ حسن صادقی پناه


246. مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 179-194

پروین صارمی نژاد؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ محمد بوجارپور


247. مقایسه کارایی و شاخص بهره‌وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 177-194

احمدرضا یزدانی؛ محمدرضا حقیقت نژاد؛ حامد رفیعی


248. ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 195-212

فرشید اشراقی؛ فاطمه کاظمی