موضوعات = تغذیه دام
تعداد مقالات: 130
26. تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از پوست گردو و بسترمرغ بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و تولید متان به‌روش برون تنی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16

اعظم میرحیدری؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ سعید حسنی؛ پیروز شاکری


33. اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-118

ذبیح الله عبدالملکی؛ منوچهر سوری؛ محمد مهدی معینی؛ آرمین توحیدی


34. اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-56

مجید سواری؛ محمد خوروش؛ حمید امانلو؛ غلامرضا قربانی؛ ابراهیم قاسمی؛ مهدی میرزائی؛ فاضل محمدی


35. اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-102

جواد بیات؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری؛ عباسعلی ناصریان؛ شهریار مقصوودلو


36. تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-40

حامد کشفی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ احمدرضا یزدانی؛ تقی قورچی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی


37. تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-26

یداله چاشنی دل؛ زمان رستم نژاد؛ اسداله تیموری یانسری


38. بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-86

محسن کاظمی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ آمنه اسکندری تربقان


39. تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-28

امیر اکبری افجانی؛ حمید امانلو؛ :ابوالفضل زالی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی گنج خانلو


40. بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 117-128

خدیجه انصاری؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


43. اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-58

غلام عباس فرح بخش؛ مسیح ال.. فروزمند؛ علی نقی کشتکاران؛ رضا نقی ها


44. مقایسه ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ تاج خروس سبز (آمارانتوس هیپوکوندریاسوس) با سیلاژ ذرت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-116

حسن علی عربی؛ حمید ربانی؛ سید احمد میرهادی؛ حسن فضائلی؛ خلیل زابلی


45. اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-44

نسرین مهرداد؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ محمد خوروش


47. ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-150

سید محمود نصراللهی؛ ابولفضل زالی؛ غلامرضا قربانی


48. تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع فرآوری جو بر تغییر جمعیت نسبی میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-192

عبدالحکیم توغدری؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ آشورمحمد قره باش


49. اثر منبع نشاسته در جیره‌های حاوی خیساب ذرت بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های شکمبه‌ای در بره‌های پرواری

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-168

فاطمه جیریایی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ محمدحسین مرادی؛ داوود میرمحمدی


50. اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

بهزاد اخلاقی؛ غلام رضا قربانی؛ مسعود علیخانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفید مزگی