کلیدواژه‌ها = گوسفند لری‌بختیاری
تعداد مقالات: 3
3. بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 65-78

آذر راشدی ده صحرایی؛ جمال فیاضی؛ محمود وطن خواه