کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: وراثت‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-128

آذر راشدی ده صحرایی؛ جمال فیاضی؛ محمود وطن خواه؛ محمد تقی بیگی نصیری