نویسنده = مرتضی چاجی
تعداد مقالات: 7
4. تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-70

بهروز یار احمدی؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی رضایی


6. اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-150

مرتضی چاجی؛ محمدحسین طاهری نیا؛ موسی اسلامی؛ محسن ساری؛ طاهره محمدآبادی