نویسنده = فرشید اشراقی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-54

فاطمه کاظمی؛ تقی قورچی؛ بهروز دستار؛ فرشید اشراقی


2. ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 195-212

فرشید اشراقی؛ فاطمه کاظمی