نویسنده = اکبر تقی زاده
تعداد مقالات: 4
3. جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-36

حمید پایا؛ اکبر تقی زاده؛ حسین جانمحمدی؛ غلامعلی مقدم؛ علی حسین خانی