نویسنده = فاطمه محمدی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 145-152

10.22069/ejrr.2018.14151.1595

فاطمه محمدی‌نژاد؛ محمدرضا محمد آبادی؛ ارسلان برازنده؛ مسعود اسدی فوزی