نویسنده = عباسعلی ناصریان
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-75

سمانه قاسمی؛ مهدی بهگر؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان


5. اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-102

جواد بیات؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری؛ عباسعلی ناصریان؛ شهریار مقصوودلو


7. تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-118

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


8. تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-92

عبدالمنصور طهماسبی؛ مهناز احمدی همدانی؛ عباسعلی ناصریان؛ یوسف جعفری آهنگری


9. ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20

عباس افقهی زاده؛ محمدهادی اعظمی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمدحسن فتحی نسری


10. اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-22

الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ محسن دانش مسگران؛ عباسعلی ناصریان؛ سید علیرضا وکیلی