نویسنده = سمانه قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-75

سمانه قاسمی؛ مهدی بهگر؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان